top of page

EIGENDOMSOVERDRACHT

Is je woning klaar voor oplevering maar ben je zelf niet beschikbaar of wil je de woning uit handen geven? Een van onze gecertificeerde experts zal aanwezig zijn bij de oriëntatieafspraak met de ontwikkelaar en zal namens jou de woning inspecteren en alle problemen die aandacht nodig hebben noteren en oplossen.  

 

Deze service is vooral relevant voor diegenen die in het buitenland zijn en niet kunnen reizen op het moment van de oplevering van het gebouw voor de overdracht, of voor diegenen die het beheer van de overdracht willen delegeren aan professionals.

zijaanzicht-bijgesneden-onherkenbaar-zakenmensen-werkend-gemeenschappelijk-bureau_1098-20474.jpg
zijaanzicht-positieve-zakenmensen-handshake_74855-1618.jpg

Onze service voor het opsporen en overhandigen van eigendommen omvat:

  • Het vooraf controleren en voorbereiden van de documenten van de eigenaar en de nutsaansluitingen als bewijs voor de overdracht.

  • Een van onze gecertificeerde en gekwalificeerde teamleden zal toezicht houden op de overdrachtsprocedure met de ontwikkelaar.

  • Het bijwonen van de afspraak met de ontwikkelaar om te controleren of de woning geschikt is voor huisvesting en om eventuele grote of kleine constructiefouten en schades te identificeren.

  • Onze klanten ontvangen na de inspectie van de woning een volledig en gedetailleerd schriftelijk rapport.

  • Continue opvolging met de ontwikkelaar met betrekking tot het herstellen van eventuele schade binnen het pand.

  • Eindevaluatie van het pand om de algehele staat ervan te bepalen. 

  • Verzameling van documentatie en overdrachtspapieren, waaronder een ontvangstbevestiging, handleidingen voor de huiseigenaar, eventuele garanties op apparaten, regels en voorschriften van het gebouw, sleutels en toegangskaart, inventaris, enz.

bottom of page